Hur vi ska göra för att kunna bygga fler bostäder

2014/02/17

Stellan Lundström, professor i Fastighetsekonomi på KTH, har skrivit en lång utläggning för vilka steg vi kan ta för att öka takten på bostadsbyggandet i Sverige.

Han menar att det råder en sorts bostadsparadox, eftersom prisnivåer och -tillväxt slår nya rekord, men samtidigt uppförs nya byggnader enbart i halva den takt som behövs för att möta framtidens behov.

För att råda bot på detta föreslår han att vi ska öka transparens och tillskapa ny aktör i allmännyttans tjänst, och på så sätt reducera riskerna med bostadsbyggnad. Han vill även öka rörligheten på marknaden med höjd fastighetsskatt för bostadsrätter och införa hårdare marknadsanpassning på hyresrätter i storstäderna.

Läs hela artikeln här: Ett recept för bostadsbyggande – Fastighetsnytt.se

2014 är ett valår, och bostadsbristen kommer med största sannolikhet vara en stor fråga för partierna mot slutet av året. Med tanke på detta kan det vara helt rätt tid att föra bostadsfrågan på tal, och den här typen av genomgång tjänar för att kunna både informera och påverka lagstiftare.

Det är åtminstone intressant läsning, och en skarp analys av bostadssituationen just nu. Bostadssituationen, särskilt i Stockholm och de större städerna, är ohållbar inför de närmaste åren. Men trots det är jag inte överrens med Stellan angående att ännu högre priser i innerstaden är en särskilt bra idé.

Foto: WMP Balkong