Odla råvarorna hemma i köket

2014/03/03

Det låter kanske som en fantasi, men snart kan det bli verklighet. KTH har satt igång ett projekt som i slutänden kan leda till att du odlar din egen fisk och skördar dina egna grönsaker – utan att behöva lämna köket.

Närodlat får ytterligare en dimension om KTH i Haninge lyckas driva igenom sin forskning genom projektet Det gröna köket. Tanken är att projektet ska se till att utrustning som används till att framställa mat utan hjälp av växthus ska utvecklas.

Allt mer populärt att odla hemma

Annika Carlsson Kanyama är projektledare tillika docent vid KTH, och hon säger i ett pressmeddelande att ett klimatsmart alternativ efterfrågas allt mer. Trenden att odla i stadsmiljö och i hemmet har lett till ökat intresse för detta bland svenska folket.

I KTH Haninges lägenhet för utprovning har forskarna sett till att det finns olika lösningar för att odla hemma. Här finns till exempel en odlingsmöbel i prototypfasen anpassad för fisk och grönsaker, som består av ett akvarium med en matfisk vid namn tilapia och tomatplantor i ett växthusskåp som får sin värmeenergi från akvariet. Pressmeddelandet förklarar att metoden kallas för akvaponi och det enda som behövs är att fiskmat tillförs samt att man fyller på vatten som avdunstar.

Köket har också utrustats med särskild belysning för att stimulera växtligheten hos olika salladsväxter och kryddor.

Annika Carlsson Kanyama berättar att tanken är att man ska låta plantorna få växa på väggen och sedan utvärdera för att se vilken process som är mest produktiv genom att mäta antalet skördar. Hon fortsätter att det långsiktiga syftet är att man vill ta reda på om det går – och i så fall i vilken utsträckning – att byta ut våra inköp av kryddor och salladsväxter i matvarubutiken mot det som kan produceras i det egna hemmet.

För den intresserade, se mer om köksbänkar på Lidsten.se

Projekt i testfas

I pressmeddelandet fortsätter man vidare att poängtera att det finns ett antal fördelar med hemodling framför att konsumera i affär. Några av dessa är att utsläppen från transporten minskar samt att luften i hemmet blir renare. Annika Carlsson Kanyama förklarar att luften återfuktas av vattnets avdunstning, vilket gör att lufttorrheten motverkas. Att luften blir för torr är annars ett vanligt problem i svenska hem som värms upp på vintern.

Just nu är projektet i en testfas där användarna går igenom utrustningen samt anmäler sitt intresse. Det handlar om att bedöma hur mycket tid, kraft och pengar deltagarna är beredda att lägga ned på de olika odlingsformerna. När deltagartesterna är slutförda väntar redovisning av projektet inför finansiären, Delegationen för hållbara städer.

(Foto: Marie Gullew/KTH)