Stor ökning av sociala kontrakt på grund av bostadsbristen

2015/07/23

Bostadsbristen gör sig allt tydligare i hela samhället. Mer än hälften av Sveriges kommuner, cirka 63 procent, rapporterar att det råder bostadsbrist, och att problematiken främst handlar om brist på billiga hyresrätter.

Nu kan vi se ett till tecken på bostadsbristen, i form av kraftigt ökande antal av sociala kontrakt, där kommun eller socialtjänst hyr ut lägenheter i andra hand. Och nu handlar det inte bara om sociala kontrakt för människor med social problematik.

Under de senaste tre åren har antalet sociala kontrakt ökat med omkring 2 000 per år. Totalt handlar det om 18 000 i Sverige.

– Det är en trend som vi har sett under ett antal år att det är större grupper som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden, säger Annika Remaeu, utredare på Socialstyrelsen, till Sveriges Radio.

Trots att regeringen lovat att investera i byggandet av nya bostäder så är antalet planerade byggen inte tillräckligt många. Och de byggen som planerats genomförs alldeles för långsamt för att kunna ha en ordentlig påverkan. Det finns flera planer och recept på hur vi ska kunna lösa krisen, men hittills har de fallit på döva öron. Om situationen inte kan lösas kan det innebära stora risker för våra invånare.

- Vi vet av erfarenhet att personer som står utanför bostadsmarknaden länge förr eller senare får social problematik till följd av den osäkra bostadssituationen, säger Kenneth Edström, bostadssamordnare på Norrköping kommun.